Vítejte na našem novém webu, který se postupně doplňuje.

TYTO STRÁNKY POPISUJÍ VRAŽDU PETRA HRUBÉHO Z BRNA, KTERÝ BYL DLE DOSTUPNÝCH A OVĚŘENÝCH DŮKAZŮ ZAVRAŽDĚN A DLE SVĚDKŮ TUTO VRAŽDU ORGANIZOVALA SAMOTNÁ  KRAJKSKÁ SPRÁVA POLICIE BRNO KOUNICOVA 24, COŽ VYSVĚTLUJE ABSOLUTNÍ EMBARGO NA VEŠKERÉ INFORMACE KOLEM TOHOTO PŘÍPADU. NESTANDARTNÍ POSTUP POLICIE POTVRZUJE I ZÁZNAM TV NOVA na https://www.youtube.com/watch?v=qvOOvlujt38&feature=player_embedded

 

ZÁVĚR VYŠETŘOVÁNÍ VRAŽDY PETRA HRUBÉHO 2015, hovoří sám za sebe, v níže uvedeném odkaze.

https://legalnivrazda.webnode.cz/#benga-2015-b-jpg

 

Více zde: https://legalnivrazda.webnode.cz/#!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Jak policie beztrestně vraží za dozoru státních zastupitelství.

V opravdu demokratickém státě by tito níže uvedeni byli trestně stíhání za maření vyšetřování vraždy!!!

 

Stačí jen znát ty správné lidi na správných místech a ti zakryjí cokoli, včetně vraždy. Někdo nařídí vaši likvidaci a policie se postará o zahlazení stop. Kde najít ty správné lidi? Kteří to jsou?

 

 • policie- pprap. Opluštil Martin /výjezdovka/. Brno Nopova 86
 • policie- npor. Fuchs Petr /výjezdovka/. Brno Nopova 86
 • policie- mjr. Mgr. Dumpík / vedoucí OOP Brno Nopova 86
 • policie- Kudlička Luboš /technik, policejní inspektor/. Městské ředitelství Brno Cejl 4/6
 • policie- npor. Mgr. Hofman Radim /policejní rada/. Městské ředitelství Cejl 4/6
 • IMV- Kpt. Mgr.Hladká Andrea /policejní rada/. Brno Kounicova 24
 • IMV- pplk. Bc. Petr Čech
 • IMV- pplk. Ing. Rudolf SETVÁK
 • IMV- pplk. Mgr. Mokrý Lubomír /vedoucí 5. oddělení/. Brno Kounicova 24
 • MSZ- JUDr. Svobodová Halka /st. zástupkyně/. Brno Kobližná 22
 • MSZ- JUDr.Mádr Jaroslav /městský st. zástupce/. Brno Kobližná 22
 • NSZ- Renáta Vesecká, nejvyšší st. zástupkyně Brno Jezuitská 4
 • patologie- MUDr.Mudrová Jana /vedoucí ústavu/. Brno Tvrdého 2a
 • patologie- MUDr. Vojtíšek Tomáš /provedl pitvu/. Brno Tvrdého 2a
 • patologie- MUDr. Schneller Karel /soudní znalec/. Brno Tvrdého 2a
 • patologie- Doc. MUDr. Miroslav Hirt, CSc. /přednosta ústavu/. Brno Tvrdého 2a
 • patologie- MUDr. Procházková Alena /soudní znalec/. Brno Tvrdého 2a
 • lékařka- MUDr. Miluše Šídlová /praktická lékařka/. Brno Velkopavlovická 25

 

A CELÁ SPOUSTA DALŠÍCH! NEČINĚ PŘIHLÍŽÍ PARLAMENT, SENÁT, JUSTICE, POLICIE..........

 

Tato sestava dokáže na příkaz z vyšších míst z brutální popravy udělat obyčejnou sebevraždu.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vstup na vlastní nebezpečí. Stránky obsahují fotografie jen pro silné žaludky. Vstup povolen pouze osobám starším 18 let. Neneseme žádnou odpovědnost za újmu vzniklou po neoprávněném vstupu na tyto stránky.
"TYTO STRÁNKY JSOU POUZE INFORMAČNÍ A JSOU ZALOŽENY NA DŮKAZECH, KTERÉ BYLY DOPOSUD ZÍSKÁNY. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ STRÁNKY NEBYLY ZŘÍZENY ABY ÚTOČILY NA STÁTNÍ ORGÁNY. STRÁNKY BYLY ZALOŽENY ZA ÚČELEM, ABY NIKDO NEMUSEL KAŽDÉMU POLICISTOVI, ST. ZÁSTUPCI, SOUDCI A DALŠÍM ORGÁNŮM SLOŽITĚ VYSVĚTLOVAT PODROBNOSTI KOLEM PŘÍPADU BRUTÁLNÍ VRAŽDY PETRA HRUB0HO"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Původní webové stránky www.legalnivrazda.cz byly zakázány justicí a druhé webové stránky wwwlegalnivrazdy.webnode.cz zničeny neznámím HEKREM. Tímto Vás vítám na našich nových webových stránkách s doménou www.legalnivrazda.webnode.cz sám jsem zvědav jak dlouho budou tyto stránky fungovat, než je opět někdo odstraní. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Důležité informace a podrobnosti týkající se vraždy Petra Hrubého najdete v odkaze NOVINKY

Kontakt na bratra Petra Hrubého:

Hrubý Jiří

Bučovice

Hájecká 319

tel: 774 104 791

e-mail: legalnivrazda.cz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NEJNOVĚJŠÍ ODKAZ JE NA

https://legalnivrazda.webnode.cz/novinky/vyhruzne-e-maily-tofluv-gang/

Po odvysílání zpravodajství hlavních zpráv na TV PRIMA s aférou policejního Toflova Gangu 15. 8. 2011, začaly chodit Jiřímu Hrubému 17. 8. 2011 níže uvedené e-maily. Začátek je docela nudnej, ale ten konec je docela zajímavej. Hlavně ten červenej výraznej text.

Více zde: https://legalnivrazda.webnode.cz/novinky/vyhruzne-e-maily-tofluv-gang/

Po odvysílání zpravodajství hlavních zpráv na TV PRIMA s aférou policejního Toflova Gangu 15. 8. 2011, začaly chodit Jiřímu Hrubému 17. 8. 2011 níže uvedené e-maily. Začátek je docela nudnej, ale ten konec je docela zajímavej. Hlavně ten červenej výraznej text.

Po odvysílání zpravodajství hlavních zpráv na TV PRIMA s aférou policejního Toflova Gangu 15. 8. 2011, začaly chodit Jiřímu Hrubému 17. 8. 2011 níže uvedené e-maily. Začátek je docela nudnej, ale ten konec je docela zajímavej. Hlavně ten červenej výraznej text.

Více zde: https://legalnivrazda.webnode.cz/novinky/vyhruzne-e-maily-tofluv-gang/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PŘEPIS PROTOKOLU IMV BRNO ZE DNE 2.7.2008

MINISTERSTVO VNITRA

Inspekce Ministra vnitra

Oddělení Brno

Kounicova 24

611 32         BRNO

 Č.j.IN-132/11-P-2008

                                                                                                               Brno dne 2.7.2008

                                                                                                               Počet listů :

                                                                                                               Příloha : není

PROTOKOL O TRESTNÍM OZNÁMENÍ

 

            Výše uvedeného dne v 9,30 hod. se dostavil (a) po předchozím předvolání za účelem oznámení skutečností nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin.

Pan/paní :

 Poučení porozuměl(a) a bere na vědomí:

Richard Lauseker

 V návaznosti na oznámení Jiřího Hrubého jsem se dostavil na IMV Brno vysvětlit další skutečnosti, které ukazují na páchání trestné činnosti policisty.

 Jedná se zejména o vraždu bývalého policisty Brabce, která je vydávána za sebevraždu. Tento policista získal informace o rozsáhlých krádežích motorových vozidel na tehdejším parkovišti PČR, tedy v období, než toto převzala firma Autodas. V té době bylo odcizeno z uvedeného parkoviště asi 1.500 vozidel. Parkoviště provozovala firma AUTODAS bylo odcizeno těch necelých 1.500 vozidel, v období, kdy to parkoviště spravovala sama Policie jich zmizelo asi více než 1.500. Toto se dělo tak, že většinou ze Městského státního zastupitelství přišel požadavek, že některý známý potřebuje konkrétní vozidlo. Policisté pak v databázi našli takové vozidlo a prostřednictvím kriminálních osob, kterým odpouštěli jejich trestnou činnost nechali vozidlo odcizit a následně jej jako zadrželi, kdy toto majiteli neoznámili. Tehdejší ředitel S JmK PČR Jiří Kolář pak opatřoval k těmto vozidlům čisté technické průkazy a takto vybavená vozidla byla znovu uváděna do oběhu a předána osobě, která si je prvotně objednala. Technické průkazy pak byli dodávány i přímo z ministerstva vnitra za přímé podpory tehdejšího ministra vnitra Stanislava Grose. Toto jsem zjistil ve spolupráci s pracovníky ÚOOZ Praha Zbraslav. Telefonní číslo na konkrétního pracovníka dodám e-mailem. Prvotní informace získal pan Krčil z pražské policejní zprávy.

Dále pak pan Brabec věděl o trestné činnosti v souvislosti s topnými oleji na ostravsku, kdy toto vadilo jeho nadřízeným, protože policie měla za úkol věc tutlat. Požadavek na to, aby se o věc nezajímal přišla někde z Ostravy.

Rovněž tak měl pan Brabec přehled o nelegálním obchodu s nekolkovanými cigaretami, které byly do ČR dováženy přes Ostravu. Rovněž zde byl zájem věc ututlat. V Ostravě to organizoval policista Kolínský z krajské zprávy, který má 2 syny a to Martina a Michala.

Pan Brabec byl několikrát vyslýchán v konspirativním bytě, kde byl později zavražděn pan Hrubý Petr. Pana Brabce tam osobně vyslýchal pan Jiří Kolář z krajské zprávy, jeden ze skupiny je nyní u zpravodajské služby, není veden v databázi občanů, jedná se o muže kolem 50-ti let.

Vzhledem k tomu, že pan Brabec nechtěl uposlechnout příkazu, aby se o věci nezajímal, byl zavražděn a věc byla neinscenována jako sebevražda oběšením. Pan Brabec byl totiž nalezen se 7 průstřely a oběšen na topení. Toto potvrzuje policista, který jej našel. Jedná se o policistu z organizovaného zločinu, jehož jméno s ohledem na jeho bezpečnost neřeknu, to by muselo samo ÚOOZ. Existuje zpráva soudního lékařství Praha, která nebyla nikdy zveřejněna. Její kopii mám k dispozici, jsou zde popsány i průstřely pana Brabce.

Byl jsem vyzván k předložení veškerých uváděných dokumentů, kdy uvádím, že jsou pouze v jednou vydání a všechny tyto dokumenty jsem zaslal příslušným vyšetřovacím úřadům v Bruselu a nyní je tedy nemám k dispozici. Existují pak na správě JmK PČR Brno originály spisů jak k panu Hrubému, tak Brabcovi, tak i vraždě majitele AERONU Brno a poslední vraždě před asi půl rokem, kdy byl zavražděn někde u Bučovic ve studni automechanik, který se podílel na krádežích vozidel. Tyto spisy nemají jednací čísla a jsou uloženy v trezoru přímo u ředitele S JmK.

Veškeré materiály jsem zaslal do Bruselu proto, že se v současné době rozmáhá v Evropě přepadávání vozů s penězi a je vedeno celoevropské šetření, kdy já jsem měl se svým vozidlem VW Golf r.z. BZO 92-07 nehodu, kdy mně někdo nařízl hadičky u brzd. Vozidlo po nehodě bylo pak odvezeno na policejní parkoviště AUTODASU Brno, kdy toto bylo z parkoviště odcizeno a to tak, že krajská zpráva, konkrétně pan Jiří Kolář požádal majitele AUTODASU pana Dvořáčka a pana Pospíšila, aby mé vozidlo opravili a předali dál osobě z podsvětí, tedy osobám mající zelený dům vedle parkoviště AUTODASU na ul. Hněvkovzkého. My jsme pak zjistili, že s tímto vozidlem bylo provedeno přepadení kurzovního vozu v Praze, kde bylo odcizeno 150.000.000,- Kč. K tomu jsem podal vysvětlení na ÚOOZ s tím, že jsem uvedl, kde peníze v současné době jsou, nikdo se o to nezajímal. Tyto se přelívají přes ruské herny v Karlových varech a následně končí v ruské fiormě v bývalé NDR. Vím, že v AUTODASU z mých čísel karoserie vyráběli duplikáty a použili je na další automobily. Pan Krčil pak chtěl po Autodasu mé identifikační znaky vozidla, které ten den neměli, kdy je později sehnali a vrátili zpět. Já mám důkazy, že to tak bylo, kdy jsem si vyšetřování zaplatil a důkazy jsou tedy moje. Nikdo mně vyšetřování nezaplatí, proto je nevydám.

 Pokud se ještě týká materiálů zaslaných do Bruselu, tak tyto materiály jsem zaslal přímo poštou někdy v roce 2004, kdy doklad o zaslání mám. Tento zašlu e-mailem. Veškeré další informace se nacházejí na ÚOOZ v Praze na Zbraslavi u pracovníka, na nějž zašlu kontakt e-mailem.

 Přikládám k pořízení kopií protokol o nehodě v silničním provozu, protokol o trestním oznámení ze dne 2.1.2006, které jsem podal na OOP Brno – Bystrc a dopis z Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 23.2.2006.

 Prohlašuji, že obsah protokolu souhlasí s mojí výpovědí a nežádám ani doplnění změn.

 Skončeno dne 2.7.2008 v 10,25,hod.

 Poučil a vyslechl :                                                           Přítomen :

 Pplk. Bc. Petr Čech                                                         pplk. Ing. Rudolf SETVÁK

Rada Inspekce ministra vnitra

Tel. 974 623 504

Oznamovatel .

Oznamovatel svým podpisem zároveň stvrzuje, že jako potvrzení oznámení o oznámení trestného činu převzal kopii tohoto protokolu (což je v souladu s § 65/1 tr.ř. nebo §65/3 tr.ř.).

Rudolf Lauseker

FOTOKOPIE TOHOTO TEXTU NAJDETE V novink8ch, NEBO NA novinky/svedectvi-p-richarda/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

www.legalnivrazda.cz

Rekonstrukce hovoří proti policii

V roce 2008 proběhla rekonstrukce v bytě zavražděného Petra Hrubého, za přítomnosti vysoce postaveného policejního důstojníka a to tehdejšího ředitele IMV Brno plk. Němce. Za to že se této rekonstrukce osobně zůčastnil, přesto, že to je přímo jeho náplní práce, tak byl za to z okamžitou platností z IMV vyhozen. Tato rekonstrukce dopadla přesně dle očekávání, v neprospěch policie. Bylo prokázáno, že policie nemohla 1.3.2002 nafotit fotografie založené v policejním spise a že tyto fotografie byly nafoceny v jiném období. Jelikož se tato informace nehodí státnímu zastupitelství, tak  přišla odpověď od státního zástupce Mgr. Palovského, že se jedná o soukromou aktivitu policisty a že toto neshledává jako problematické. Tuto "soukromou aktivitu projevil plk Němec v pracovní době a to plně v souladu se zákonem".O fotografie pořízené při rekonstrukci dodnes státní zastupitelství neprojevilo zájem. Justice nerespektuje zákony stejně tak jako policie. Dle zákona jsou povini provést rekonstrukci, pokud rekonstrukce může potvrdit, či vyloučit vraždu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bratr se sám nezabil, tvrdí devět let. Gang policistů z Brna to neřešil

Zdroj: https://zpravy.idnes.cz/bratr-se-sam-nezabil-tvrdi-devet-let-gang-policistu-z-brna-to-neresil-1ii-/krimi.aspx?c=A110810_203541_krimi_cen

https://zpravy.idnes.cz/bratr-se-sam-nezabil-tvrdi-devet-let-gang-policistu-z-brna-to-neresil-1ii-/krimi.aspx?c=A110810_203541_krimi_cen

 

 

14 let hledá pravdu: Bratr se neoběsil, policie jen zahladila stopy, tvrdí

https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-krimi/433601/14-let-hleda-pravdu-bratr-se-neobesil-policie-jen-zahladila-stopy-tvrdi.html

 

 

Bratr se nezabil sám, tvrdí muž už čtrnáct let. Chybující policisté trestu unikli

Zdroj: https://www.lidovky.cz/domov/bratr-se-nezabil-sam-tvrdi-zoufaly-muz-uz-ctrnact-let-chybujici-policiste-ale-trestu-unikli.A161125_152931_ln_domov_sk

https://www.lidovky.cz/domov/bratr-se-nezabil-sam-tvrdi-zoufaly-muz-uz-ctrnact-let-chybujici-policiste-ale-trestu-unikli.A161125_152931_ln_domov_sk

 


Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.


Novinky

21.12.2009 15:02

Auto upozorňuje na podivnou sebevraždu - Křičí do světa: Policie vraždí!

    Upravit styl | Podrobná navigace Svět načerno Doporučit článek - Vytisknout článek Auto upozorňuje na podivnou sebevraždu Křičí do světa: Policie vraždí! "Policie vraždí a krade! A to dokonce za dozoru státní zástupkyně!" hlásají profesionálně vyvedené nápisy na kapotě vozu,...

Celý článek

—————


Fotogalerie: Úvodní stránka

/album/fotogalerie-uvodni-stranka/peugeot-kajinek-jpg/

——————————


Naši policajti


Naši policajti 2


Naši policajti 3

Naprostá perla našich policajtů

Naprostá perla našich policajtů

Nafotit klíče, které na stolku za přítomnosti policajtů nebyly, to dokáže pouze náš policajt. Klíče odstranil ještě před příjezdem Petrův bratr. Jak tedy policajti mohli získat fotografii klíčů? Pouze tehdy pokud byli přítomni na místě činu ještě před příchodem Petrova bratra. To znamená, že...

Více

—————


Původní polep auta

Původní verze polepu auta

Původní verze polepu auta

Tímto vozem jezdil bratr zavražděného Petra Hrubého po ČR. Policie a justice, místo toho, aby prověřili, zda se zakládají nápisy na tomto voze na pravdě, místo toho Petrova bratra nezákonně stíhali a dvakrát pravomocně odsoudili. Dle zákona byla justice povinna pravdivost těchto nápisů prověřit a...

Více

—————


www.sinagl.cz

06.02.2010 14:06

Předmět: Fw: GAUNER KLAUS

    od: Jan Šinágl <jan@sinagl.cz>Komu: "Undisclosed-Recipient:;"@devil.pb.cz   Předmět: Fw: GAUNER KLAUS-HUCIN v. HRADILEK-KLAUS PROTI HUCINOVI-RUZOVY PANTER v. PODVODNIKOVA PRAVA-NENI MYM PRESIDENTEM-HUCIN PROTI BOLSEVICKEMU ZLU- VSIMLI JSTE SI-DOPIS...

Celý článek

—————

22.12.2009 00:05

Jan Šinágl

na adrese www.sinagl.cz je popsán skutečný stav ČR.

Celý článek

—————


ZÁVĚR VYŠETŘOVÁNÍ VRAŽDY PETRA HRUBÉHO 2015

/album/zaver-vysetrovani-vrazdy-petra-hrubeho-2015/benga-2015-b-jpg/

——————————


Kontakt

Legalnivrazda

774 104 791


www.legalnivrazda.cz

22.12.2009 00:03

Legální vražda

Na adrese www.legalnivrazda.cz je popsáno co všechno je v ČR možné. Jak funguje ve skutečnosti policie a justice.

Celý článek

—————


www.sinagl.cz

06.02.2010 14:06

Předmět: Fw: GAUNER KLAUS

    od: Jan...

Celý článek

—————

22.12.2009 00:05

Jan Šinágl

na adrese www.sinagl.cz je...

Celý článek

—————


Jiří Kajínek

31.10.2010 12:32

Demonstrace na podporu Jiřího Kajínka

https://www.youtube.com/watch?v=eSIrpNaobRs&feature=player_embedded#!

Celý článek

—————

31.10.2010 12:30

Na Václavském náměstí se demonstrovalo na Kajínkovu podporu

 Praha - Na Václavském náměstí v Praze dnes demonstrovalo asi sto převážně starších zastánců vězně Jiřího Kajínka, který si odpykává doživotní trest. Přesně před deseti lety Kajínek utekl z věznice Mírov. Protestující požadovali obnovení jeho procesu. Demonstrace před sochou českého světce...

Celý článek

—————

22.12.2009 00:11

Stručně případem Jiřího Kajínka

  Stručně případem Jiřího...

Celý článek

—————


Jiri Dolejs <unj429g@telia.com>


dejme ty šmejdy politiky zavřít

12.01.2010 13:01

dejme ty šmejdy politiky zavřít

# ------------ Původní zpráva...

Celý článek

—————


Justiční mafie

17.06.2010 19:04

Policista nabízel ženám přehlédnutí přestupku výměnou za sex, dvakrát uspěl

Policista nabízel ženám přehlédnutí přestupku výměnou za sex, dvakrát...

Celý článek

—————

02.06.2010 16:59

Novodobá inkvizice? (legalizovaný zločin za bílého dne aneb exekuční mafie v praxi)

Novodobá inkvizice? (legalizovaný zločin za bílého dne aneb exekuční...

Celý článek

—————

16.05.2010 12:59

Manipulace s důkazy

  Manipulace s důkazy III. 30. března 2009 v 12:11...

Celý článek

—————

12.05.2010 18:41

Ombudsman není posvátná kráva

  Ombudsman není posvátná kráva, ale jen další pijavice na...

Celý článek

—————

12.05.2010 18:38

Justiční mafie – metoda mentálně retardovaného soudce

  Justiční mafie – metoda mentálně retardovaného...

Celý článek

—————

12.05.2010 18:38

Justiční mafie – metoda mentálně retardovaného soudce

  Justiční mafie – metoda mentálně retardovaného...

Celý článek

—————

12.05.2010 18:36

Noc dlouhých nožů v režii justiční mafie ČR

  Noc dlouhých nožů v režii justiční mafie ČR. Tři dny poté, co...

Celý článek

—————

12.05.2010 18:34

Krokodýl Dundee a česká justice

  Krokodýl Dundee a česká justice. Podle herce Paula Hogana...

Celý článek

—————

25.03.2010 09:49

Jak funguje konkursní mafi e v severních Čechách a vlastně celém státě

Jak funguje konkursní mafi e v severních Čechách a vlastně celém...

Celý článek

—————

22.02.2010 21:41

Česká mafiánská republika – součást EU

  https://www.pecina.cz/files/Sinagl/CEZ-TK-Bejkarna-020210.WMA &#

Celý článek

—————