Nejsem rasista, proto jsem spolu s členy sdružení uhradil dluh ve výši 300 tisíc poté, co hospodář rozkradl veškerý majetek, ke kterému měl přístup, a sdružení opustil.

Nejsem rasista, proto jsem šel s důvěrou k soudu, když hospodář naše sdružení zažaloval o majetek, který nemohl prodat, protože byl zaregistrovaný jako vlastnictví občanského sdružení. Nejsem rasista, nicméně vím, že jako občan romské národnosti nemusí u soudu prokazovat, kde vzal materiál na stavbu sportovního letounu „který sám postavil z dílů, které měl doma v garáži“.

Nejsem rasista, proto tento článek není o Romech, kteří ve svém životě ještě nikdy nepracovali a žijí ze sociálních podpor a krádeží.

Nejsem rasista, proto tento článek je o skutečných lidských hyenách, kteří rozkradli a vytunelovali naši organizaci. O přemnožených pijavicích žijících ze státního rozpočtu, tunelování a zmanipulovaných konkurzů, o nejodpornějším pozůstatku komunismu, o „bílých cikánech“, které si vydržujeme z daní (a kvůli kterým zadlužujeme další generace) a kteří se nechávají titulovat „nezávislí soudci“ ČR.

 II.

            Pokud si na internetu vygooglujete heslo „bílý cikán“, dostanete od Martina Hesslera následující text, ve kterém jsem si dovolil nahradit jedno slovo:

           „V komunistickém režimu se rychle naučili zneužívat výhod sítě. Samozřejmým a nevymýtitelným rysem mentality „nezávislých soudců“ je naprostá neúcta k cizímu majetku a integritě. Pojem dobra a zla je specifikován výhradně ve vztahu k vlastnímu já. Když někomu ukradnu peníze, je to dobro. Když někdo ukradne peníze mně, je to zlo. Tento specifický projev minority „nezávislých soudců“ se nebývale rozmohl po roce 1989. S vymizením tvrdého komunistického režimu nastaly českým „nezávislým soudcům“ časy velkých změn. Pseudohumanismus politického vedení kolem Václava Havla jim poskytl zcela nové možnosti a česká společnost tím trpí dodnes. Vyrojily se organizované „justiční“ bandy zlodějů, lupičů, vyděračů (konkurzní mafie). Stejně jako hyeny si vybírají nejslabší oběti.“

            Poslední věta zároveň vysvětluje proč vedou advokáti ČAK JUDr. Vajlíková, JUDr. Marešová, JUDr. Mikš společně se třemi soudci OS v Hodoníně Mgr. Múčková, Mgr. Smetka, Mgr. Krausová, se souhlasem neodvolatelných předsedů soudů OS JUDr. Klas, KS JUDr. Pořízek, MS JUDr. Vidrna, za asistence ombudsmana a protikorupční policie již osm let žalobu o majetek zaregistrovaný u občanských sdružení. Pro tyto „bílé cikány“ již zřejmě nepředstavuje tunelování neziskové organizace žádné riziko, ale zcela běžný zdroj příjmů.

III.

Výše uvedený text mne vedl k zamyšlení o původu, struktuře a chování tohoto etnika.

Původ „bílých cikánů“. Hodně se mluví o nelegálnosti a protiprávnosti komunistického režimu, ale nikde jsem nečetl, kdo tento režim legalizoval a likvidoval všechny jeho odpůrce. Odpověď zní: komunisty zvláště vybraná „lůza“, z morálního hlediska nejnižší spodina vytažená z fekálních jam lidské společnosti a vystudovaná na komunistických (a „plzeňských“) právnických školách. Kolaborovali s komunistickým režimem, pak s ruskými okupanty a od roku 1989 jsou z nich demokratičtí „nezávislí soudci“.

Struktura „bílých cikánů“. Za dvacet let se v ČR hodně změnilo, s jedinou výjimkou. Nezměnila se struktura, personální obsazení, pracovitost a morálka soudců. Dle Vojtěcha Cepla se moc směňuje za peníze a naopak. Z toho vyplývá, že majetek a spravedlnost v tomto státě je zcela v rukách zkorumpovaných soudců, kteří mají moc majetek přerozdělovat, a advokátů ČAK, kteří za převody majetku inkasují peníze.

Chování „bílých cikánů“. Bývalá nejvyšší státní zástupkyně Marie Benešová odpovídá na dotaz: Před dvěma lety jste určitou skupinu lidí označila za justiční mafii. To je stále jádrem sporu. Trváte i dnes na tomto označení? „Myslím, že ten výrok byl nadčasový. Dneska se té skupině ale říká impérium.“

IV.

Obávám se, že hrůza vycházející z výše uvedeného výroku ještě nikomu nedošla. Věc se má tak, že pokud zde justiční mafie prováděly např. podvodné konkurzy, stále je ještě mohla stíhat policie. Dle Benešové již gangy složené z justičních mafií vytvořily impérium, které již není závislé na zákonech tohoto státu. Zkorumpovaní soudci jsou navenek stále ještě zaměstnanci státu a jsou povinni dodržovat zákony, mimo jiné projednat podanou žalobu. V praxi to již funguje takto:

Dne 24.10.2005 jsme podali žalobu o uznání a navrácení majetku a současně jsme odmítli zaplatit zkorumpovanému soudci OS v Hodoníně obvyklé „výpalné“. Žalobu bez projednání zlikvidoval „nezávislý soudce“ Mgr. Roman Smetka (13C 25/2003).

Žalobu jsme podali znovu. V prosinci 2009 ji zlikvidovala „nezávislá soudkyně“ Mgr. Kamila Krauzová s odůvodněním, že po čtyřleté nečinnosti „opomněla“ žalobu zpoplatnit (5Nc 102/2006).

Na stížnost o korupčním jednání soudců odpověděl předseda KS v Brně JUDr. Pořízek (o kterém ČT opakovaně uvedla podezření, že kryje trestnou činnost svých podřízených) urážkami a právním blábolem obsahujícím text, že „nezávislí soudci“ nepodléhají zákonům tohoto státu (St 233/2006).