Soudy, které vlivné a mocné nesoudí. Zákony, které v okamžiku vzniku jsou nekorektní,  vícevýkladové, tudíž obecně nefunkční tedy nepoužitelné.

Majetek státu byl mafiánsky rozkraden a stát už mafii nedokáže štědře dotovat a ta začíná zneužívat svého vlivu a obírat a okrádat o cokoliv a kdekoliv a kohokoliv v tomto státě.

 Včera jsem byl zděšen vzniku úderných komand ČEZU. Jako bezpečnostní specialista mohu potvrdit, že jsme opravdu pokročili od mafiánských praktik k dalšímu mezníku.Gerillovému způsobu získávání prostředků.

 Je jen otázka času, kdy takto vzniknou další a další ozbrojené skupiny různých podniků, sdružení apd. zdůvodněné ochranou svých pracovníků a zájmů. Vidím, jak v dopravě se na cestující vrhá komando kontrolorů, v práci finanční komando, cestou k domovu komando vodné a stočné a před domem zakopané tanky exekutorské. Bude jen otázkou času, kdy tyhle skupiny vyhlásí tuto zemi jako oblast svého zájmu.

ČEZ ohajuje své praktiky tvrzením, že lidé se k němu nechovají tak, jak by se mělo, tzn. jejich často podivné faktury lidé odmítají platit a obrací se k soudům. To si tedy dovolují dost. Takhle terorizovat energetiky. Ti často, sami potichu demontují elektroměr a odvezou k tzv. nezávislému přeměření (DO SVÉHO SERVISU A SAMI SOBĚ PROVEDOU PŘEZKOUŠENÍ). No a potom nechť promluví zbraně.

 A soudy? Proboha jaké?  To, že proběhl soud (a to neplatí jen pro tento případ, naopak se to stává pomalu ve všech podaných řízeních) se dozvíte čistě náhodou po promlčecí době, abyste se ani nemohli bránit rozporovat atd. a to většinou ještě od exekutora. Dle nového zákona soud nemá oznamovací povinnost k účastníkům řízení. Jednoduše řečeno jazykem laika: Soud proběhl o nás bez nás…komanda do akce. Tedy já zírám…

 Nekontrolovatelné hordy přistěhovalců. Raketové zvýšení kriminality ve státě. Zdecimované stavy policie. Výsledek?. Vše jen proto, že zde obyvatelé této země dopustili, aby zločinnost povýšili nad zákon.

  Pořád čekám, kdy politické strany přiznají své chyby. Poukáží na své nedostatky. Zavedou …

VÁŽENÉ POLITICKÉ HYENY DOUFÁM, ŽE KDYŽ VY NEDOKÁŽETE UDĚLAT ZÁKONY PRO LIDI A PRO SPRAVEDLNOST ABYCHOM MOHLI ŽÍT TAK JAK SI KAŽDÝ ZASLOUŽÍ… TEĎ O VOLBÁCH VÁM TO SPOČÍTÁME A TY ZÁKONY SI PROSADÍME SAMI…

PRO šťourali: opravdu většina soudních případů občanů za posledních devět měsíců do rukou naší společnosti (319) byla rozhodnuta v neprospěch, z důvodů znemožnění se soudně účastnit sporu za účelem podání vysvětlení a rozhodnutí bylo, (ne)doporučeno až po odvolací lhůtě, nebo nahlédnutím do spisu…