Argument mají vždy stejný – dejte mi pokoj, mě se to osobně netýká. Jenže až se to začne týkat všech, je už většinou pozdě. Fašismus rozpoutal druhou světovou válku. Zpočátku dobrovolní voliči komunistů, byli při pokusu o opuštění komunistického tábora, stříleni při přechodu hranic jako zajíci (dle rakouských médií). Současná justiční mafie již dnes kriminalizuje jedince, kteří odmítnou zkorumpovanému soudci zaplatit (prostřednictvím advokáta České advokátní komory) obvyklé výpalné.

          Za nejhezčí považuji paradox, že se vše děje s naším souhlasem. Máme přece demokracii. Přitom většina volby buďto ignoruje a nebo volí strany prokazatelně propojené s organizovaným zločinem, jejichž jediný zájem je vlastní obohacení a heslo „po nás potopa“. Fandy spícího Schwarzeneggera (mluveným projevem mi připomíná oblíbené akční hrdiny) a autora nejvyššího TOP zadlužení ČR, už nechápu vůbec.

           Argument, že ti co jsou u moci, už mají nakradené, je s ohledem na historické zkušenosti hodně slabomyslný (ale koho dnes zajímá donekonečna opakovaná historie krizí, válek a korupce). Nás se to přece netýká, tedy dnes alespoň většiny ještě ne. Pokud čtete zprávy, nebo si kliknete na kterýkoliv odkaz na mém blogu, můžete zjistit, že terčem justičních mafií, zmanipulovaných konkurzů a exekutorů již dávno nejsou jen jednotlivci.

         Přitom i dnes zatracovaní komunisté nechávali disidenty - bývalé odpůrce režimu přežít. Třeba v kotelnách a nebo na méně kvalifikované práci. Zkuste dnes přijít, díky zkorumpovanému soudci o majetek, zaměstnání a děti. Opravdu věříte, že všichni bezdomovci, nezaměstnaní a okradení inkvizičními exekutory za stokorunové dluhy, si svůj stav zavinili vlastní neschopností a leností? Jedině snad tím, že na rozdíl od „všeho schopných“ už rezignovali.

II.

          K současné justici. Soudce ČR dělíme na zkorumpované a „nezávislé“. Nezávislostí se myslí, že soudci jsou již zcela nezávislí na zákonech tohoto státu. Po osmi letech strávených u soudu mohu zodpovědně odpřísáhnout: mezi zkorumpovaným a „nezávislým“ soudcem není opravdu, ale opravdu, žádný rozdíl. V praxi to funguje tak, že zkorumpovaní soudci (OS Hodonín) už ani nepředstírají existenci nějakých zákonů a likvidují všechny doklady o vlastnictví majetku, za které nedostanou zaplaceno. „Nezávislí“ soudci (KS Brno) vynášejí tunelářské rozsudky a nebo případ vracejí tak dlouho (třeba 8-15 let) dokud všechny doklady prokazující majetek nezmizí ze spisu.

          Pokud musíte z jakéhokoliv důvodu k soudu, máte dvě možnosti. Zaplatíte absolventům komunistických (nebo „plzeňských) právních škol, zastřešených pod ČAK za zastupování. Nebo se můžete zastupovat sami. Vřele doporučuji druhou možnost. Pokud se dokážete oprostit od toho, že Vás stejně okradou, tolik arogantních idiotů jako na soudech ČR a v České advokátní komoře nikde jinde na světě pohromadě prostě nenajdete.

III.

          Na závěr si dovoluji odcitovat jak se s tupostí soudců vyrovnává sdružení K213: Udělení nečestného titulu "setník jednotek SS" bylo soudci JUDr. Jiřímu Říhovi oznámeno včera v průběhu jednání a následně pak ještě podáno do podatelny soudu. -buďto neumí vůbec soudit a nedokáže aplikovat trestní právo v praxi, anebo chtěl obžalovaným úmyslně škodit, což je rovnou trestným činem zneužívání pravomoci. Vzhledem k posledně zmíněné možnosti, která se pak obžalovaným zdá nejpravděpodobnější, bylo sdružením K 213 rozhodnuto o udělení nečestného titulu soudci, a to titulu "setník jednotek SS", přičemž jednotkami SS se rozumí servilní soudcové přehnaně loajální k předsedovi městského soudu Sváčkovi a název byl odvozen z označení "Sváčkův slouha". Následně p. Fiala předal soudci rozhodnutí  sdružení o tomto jmenování a poučil ho, že proti udělení tohoto titulu není žádný opravný prostředek možný. Městský soud Praha 2, dne 16.2.2010.

https://www.k213.cz/start.php?act=read&art=2093

 https://www.k213.cz/start.php?act=read&art=2092