„Metodu mentálně retardovaného soudce“, nebo jak ji u nás zkráceně nazýváme „Smetkova metoda“ samozřejmě nevymyslel soudce Mgr. Smetka a pravděpodobně ani jiný soudce. To potvrzuje jak konstatování Ústavního soudu, že kvůli přílepkům soudci nemohou právu rozumět, tak předseda KS v Brně JUDr. Pořízek, který tvrdí, že např. jeho zástupce JUDr. Pavel Bachratý (kterého pověřil likvidací stížností na korupční jednání soudců) není schopen rozlišit od sebe ani dvě různé adresy v editoru Word (St 233/2006).

          Autorem této geniální metody je nejspíše ekonom. Jak ostatně vyplývá z článku Jana Suchánka, který obdobné metody justičních mafií rovněž publikuje (viz. související články).

 II.

          Pokud máte u soudu prokázat majetková práva, musíte je doložit originálním dokladem o nabytí vlastnictví, nebo jeho notářsky ověřenou kopií (dále jen originál). Pokud ji soudce nezaloží mezi důkazy, žádný majetek nemáte a spor prohrajete. Nedovoláte se ani k Nejvyššímu soudu.

          Úkolem „nezávislého“ soudce je originál nahradit za jeho neplatnou kopií. U Okresního soudu  Hodonín je tato metoda dovedena k dokonalosti:

1) Soudkyně Mgr. Múčková písemně vyzvala předsedu neziskové organizace, aby soudu předložil originály o majetku sdružení. U soudu je odmítla převzít s odůvodněním: „listinné důkazy prokazující vlastnictví nejsou u soudu v majetkových sporech podstatné“.

2) Originály jsme tedy odeslali k soudu jako přílohu podání. Pracovnice OS Růžena Vašíčková všechny originály odtrhla a zaměnila je neplatnými kopiemi.

3) Podali jsme žalobu, ke které jsme přiložili originály z účetnictví (faktury) a nechali jsme si potvrdit převzetí originálů na podatelně. Pracovnice OS Vašíčková všechny originály odtrhla a zaměnila je za jejich seznam. Pro jistotu soudce Mgr. Smetka zlikvidoval celou žalobu bez projednání.

4) Podali jsme další podání a originály jsme vložili doprostřed mezi očíslované listy podání. Pracovnice OS Vašíčková všechny originály vytrhla a zaměnila je neplatnými kopiemi.

 

5) K dosud neplatnému  rozsudku, který před pěti lety! potvrdil majetková práva dvěma občanským sdružením, uvádí v odvolání tunelářka z ČAK JUDr. Vajlíková: „Ze žádných dokladů nevyplývá, že bychom majetek kupovali za nějaké sdružení“.

 III.

          Tato geniální metoda zajišťuje absolutní beztrestnost „nezávislého“ soudce. Teď se budu chvíli pohybovat v oblasti science-fiction a připustím (samozřejmě pouze teoreticky), že soudce Mgr. Roman Smetka bude vyšetřován, proč do spisu založil neplatné kopie. Soudce si nechá spis poslat z KS Brno a na neplatné kopie se podepíše. Tím provedl tzv. „vidimaci“, tj. ověření, že originál viděl. Tím se z neplatné kopie stal originál a soudce je opět křišťálově čistý jako Gross.

          Metoda umožňuje provádět převody majetku i zcela senilním, mentálně retardovaným soudcům ve věku 70 let (dle Zákona o soudech § 94) a proto byla takto nazvána. I když, u nás na Moravě, už zlidověla pod názvem „Smetkova metoda“.

PS. Mentální retardace, dříve nazývána slabomyslnost, vede k omezení adaptivního chování postiženého jedince v jeho sociálním prostředí. Abychom mohli někoho označit jako mentálně retardovaného, musí být splněny oba požadavky - snížený výkon rozumových schopností a nedostatečná adaptivita v přirozeném sociálním prostředí. Způsob, jakým jsou u OS Hodonín již osmý rok tunelovány občanská sdružení, oba požadavky splňuje měrou vrchovatou.

 

 https://helesic.blog.idnes.cz/c/127594/Justicni-mafie-metoda-mentalne-retardovaneho-soudce.html