02.06.2010 16:59

Novodobá inkvizice? (legalizovaný zločin za bílého dne aneb exekuční mafie v praxi)

Novodobá inkvizice?
(legalizovaný zločin za bílého dne aneb exekuční mafie v praxi)
Tak sledujte:
Jednoho středečního odpoledne mi volá manželka, která je na mateřské dovolené, že mi přišel
dopis do vlastních rukou od exekutorského úřadu. Vzhledem k jisté mentální zaostalosti naší
doručovatelky jej mohla bez problémů převzít. A jestli to může otevřít. Říkám: „Rozhodně, od data
převzetí běží odvolací lhůta a další náležitosti, takže neztrácejme čas.“
V dopise stálo, že ….vzhledem k nezaplacené částce 208,– Kč Dopravnímu podniku hl. m. Prahy z r.
2000 se nařizuje exekuce, a to prodejem nemovitosti a příslušných pozemků. Celková dlužná částka činí
17 000,– Kč včetně odměny právního zástupce Dopravního podniku (JUDr. Tomáše Sokola1) a
exekutora. Odvolací lhůta 14 dní a do 3 dnů jsem povinen sdělit, zda je na uvedenou nemovitost nějaké
předkupní právo. Samozřejmě nesmím s nemovitostí nijak nakládat. Uvedená pokuta však byla psána na
manželku. Ta zatím žádný dopis neobdržela…..
Kontaktoval jsem pojišťovnu právní ochrany D.A.S., u které jsem pojištěn, jak bych měl
postupovat a zda je nějaká šance uvedenou exekuci a hlavně důvody, které k ní vedly, rozporovat. Na
to mi bylo sděleno, že je potřeba jim co nejdříve doručit všechny podklady.
Potřeboval jsem tedy okopírovat soudní spis, který se vztahoval k uvedené exekuci. Bohužel,
i když je exekuce zaslána mě, nemám právo nahlížet do spisu, neboť nejsem účastníkem řízení! Super,
takže mám exekuci, a nemohu se hájit, protože mi chybí podklady. Potřebuji úředně ověřenou plnou
moc, nebo tam musí manželka osobně. S miminem bezva výlet. V uvedeném spise jsme našli
pravomocná rozhodnutí soudu, kterými byla manželka odsouzena k zaplacení požadavků DP +
soudních výloh, a oznámení o nezastižení adresáta vč. pokusů o doručení. Problém je, že se reálně
nikdo nepokoušel uvedené rozsudky doručit.
Okopírovaný spis jsem předal pobočce D.A.S. a považoval tuto část za vyřízenou. Druhý den
však přišly další dvě exekuce adresované manželce. Jedna byla konečně ta, kterou napřed doručili mě,
a druhá byla nová, opět za nezaplacených 208,– Kč z r. 2000. Pochopitelně s dalšími náklady celkem
za 15 000,– Kč a opět se týkala celé nemovitosti a pozemku.
Proto jsem se rozhodl zavolat do exekutorského úřadu, abych zjistil, jak dlouho se budou bavit
posíláním dalších exekucí. Dovolat se tam téměř nedá. Ve čtvrtek se mi to nepovedlo, v pátek
nepracují (už mají vyděláno) a až v pondělí odpoledne mi konečně někdo zvedl sluchátko. Paní mi
1 V tzv. Kubiceho zprávě se o některých lidech píše jako o možných Židech. Jedním z nich je advokát Tomáš
Sokol. Jeho jméno se objevilo i na seznamu Židů v politice, jenž na internetu šíří tuzemská ultrapravice.
JUDr.Sokol, obhájce jakéhokoliv práva
Pokud by si někdo myslel, že inkvizice s
neomezenou mocí nemá v 21. století co
pohledávat, bude nemile překvapen. Platí
totiž rovnice: Inkvizice = Exekutorský úřad
a Inkvizitor = Exekutor. Nebo ještě jinak.
Možná jste v některém z televizních pořadů
typu Bílá vrána, nebo Občanský jouda
zaznamenali kauzu, v níž byla kvůli
nezaplacené pokutě dopravního podniku (je
jedno kterého) uvalena na dotřeného hříšníka
exekuce veškerého jeho movitého
i nemovitého majetku. „Blbost, to přece není
v demokratickém státě s fungujícím právním
řádem možné!“ řeknete si.
milým hlasem oznámila, že exekucí máme celkem 6 v celkové výši 90 000,– Kč a že nám v průběhu
týdne dorazí poštou. Myslím, že kdybych dostal baseballovou pálkou do hlavy, cítil bych se líp.
Jednalo se opět o Dopravní podnik a přestupky vzniklé v r. 2000–2001. Samozřejmě opět ve
spisech bylo oznámení o nezastižení adresáta a samozřejmě pošta nic nedoručila. Je pochopitelné, že
po téměř 10 letech si člověk těžko bude pamatovat, jestli ho jednou nebo dvakrát chytli někde bez
lístku, ale 6×?!
I tady je vysvětlení. V r. 2000 ukradli manželce v metru doklady. Zápis u PČR je. Nicméně
právně je nám to k ničemu, neboť zde platí presumpce viny. Na nás je dokázat, že to nebyla manželka,
kdo spáchal před 10 lety přestupek, ale někdo jiný. Takže už víme, jak a víme proč. Manželka ještě
navštívila DP, jestli tam náhodou nevisí nějaký milý pozdrav pro exekutora a naštěstí ještě jeden,
sedmý odchytila včas. Bylo to „jenom“ za 3 700,– Kč (pokuta 408,– Kč + Sokolovo spropitné).
S ukradeným OP se dají dělat věci
Dále jsme se zajímali, jestli někde existuje pravomocný rozsudek na manželku, abychom
zabránili dalším exekucím. S ukradeným OP se dají dělat věci! Obvolala tedy jednotlivé soudy, pod
které spadá nebo spadalo její trvalé bydliště.
Na obvodním soudu č. 1 manželce sdělili, že tam nic není. Prima, ale reálně jich tam bylo
všech 6! Na obvodním soudu č. 2 řekli, že i kdyby tam něco bylo, tak to říct nemůžou, protože by
mařili exekuční řízení a na obvodním soudu č. 3 prý nic nevidí. Výsledný efekt nula. Prostě se
nedozvíte, zda vás někdo odsoudil.
A prohlášení o bezdlužnosti? K smíchu, jedná se pouze o váš dluh vůči finančnímu úřadu nebo
sociálce. Výpis z Rejstříku trestů? Kdepak, po takové době je již záležitost zahlazená, pokud se tam
vůbec píše… Pro zajímavost, promlčecí lhůta zmiňovaného přestupku je 10 let.
Exekutorské úřady sledují katastr nemovitostí
Veřejným tajemstvím je, že exekutorské úřady sledují katastr nemovitostí v návaznosti na
pohledávky, které evidují. Jakmile zjistí, že něco vlastníte, postoupí nárok na vymáhání pohledávky
soudu, který samozřejmě vyhoví. Pokud nic nemáte, většinou je nezajímáte a uvedená pohledávka je
promlčena. Tvrzení Jany Tvrdkové, prezidentky Exekutorské komory ČR, o tom, že nemovitý majetek
se zabavuje jako poslední, se krásně vyjímá v tisku, ale realita je jiná. Že by další resource allocation
justiční mafie?
Mezitím se D.A.S. vyjádřil, že je mu líto, ale zastupovat nás nebude, neboť jsem u nich
pojištěn až od r. 2002, a pojistná událost vznikla v r. 2000. Na to jsem odepsal, že chápu uvedené
důvody, ale nesouhlasím, neboť jako pojistníkovi mi exekuce vznikla v době pojištění a v době vzniku
pojistné události jsem manželku ani neznal. Takže za vznik pojistné události mohu považovat datum
svatby, nebo nabytí nemovitého majetku, které obojí spadá do doby, kdy jsem pojištěn byl.
Zmíním ještě fakt, že záměrně poslali vyjádření až po termínu na odvolání. Jako záměr to
vidím proto, že tyto lhůty měli ve spise pojistné události, kterou jsem jim předal, a zajisté jako
právníci tuto skutečnost znají.
Jelikož na svém vyjádření trvají, rozhodl jsem se pojistnou smlouvu ukončit. Nehodlám platit
za něco, co v případě potřeby stejně nefunguje.
Nic jiného nám nezbylo
Po konzultaci s dalšími právníky a soudci jsme požadovanou částku zaplatili. Není totiž
jiná možnost. Můžete např. rozporovat fikci doručení se skutečným místem bydliště (prostě fyzicky
jste v té době bydleli jinde, než máte uvedené trvalé bydliště), ale soudit se budete 2–3 roky s nejistým
výsledkem. Pak zaplatíte jak původní částku, tak soudní výlohy + náklady na obhájce (ty v každém
případě). Tak či tak, systém svoje money dostane, je jen na vás, jestli na tu hru přistoupíte a kolik
chcete do banku vložit.
Takže pokud se vám povedlo někdy ztratit OP nebo vám byl ukraden, asi nebudete mít klidné
spaní. Doporučuji si zjistit na DP (nejlépe v celé republice – blbý, co?), zda tam nevisí nějaká
pohledávka. Dále zkontrolujte Obchodní rejstřík. To už je poněkud jiná liga. Tady na váš OP může
někdo založit firmu. V lepším případě „jenom“ neplatí sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance.
Může být i hůř
Extraligu ale hrají ti, kteří sociální a zdravotní pojištění platí. Dokážete si jistě spočítat, jakou
činnost asi páchají, když se jim to vyplácí. Nebyl by to první a ani poslední případ hospodářské
kriminality. To už je pak nejen o penězích, ale i o posezení v chládku. Připomínám, že opět platí
presumpce viny – na vás je dokázat, že jste firmu nezaložili!
Ještě k novele exekučního řádu – od listopadu platí, že exekutor může vyhlásit exekuci pouze
na majetek, který je hodnotou adekvátní vymáhané pohledávce. Tedy že kvůli 208,– Kč (dobře, +
výpalné = 17 000,– Kč) vám nemůže dát exekuci na nemovitost. Ale pozor, to platí pouze pro nové
případy. Pokud už řízení začalo před touto novelou, máte opět smůlu. Že by to byl pro exekutorský
ksindl důvod, jak si ještě narychlo nahrabat, a proto hromadně nabírá nové členy?
Jako bonus přidám malou zajímavost – cca po 14 dnech od doručení exekuce nám dorazil
dopis od jedné hodné finanční instituce. V dopise nás informuje o novince, že na naši nemovitost je
hlášena exekuce a že nám rádi pomohou s financováním dluhu.
Zajímalo by mě, kolik zmetků na celém tom exekučním řízení parazituje. Evidentně je to dost
výnosný byznys.
Na závěr mi dovolte malé resumé. To, že řádně platíte daně a chováte se dle zákona,
ještě v této republice neznamená, že nemůžete přijít o veškerý majetek.
Jedná se o legalizovaný zločin za bílého dne. Nezastávám se skutečných hříšníků, kteří si
exekuci zaslouží, ale také se nedivím, když nějaký zoufalec, který už nemá co ztratit, vezme
spravedlnost do vlastních rukou.
Autor článku si ze zřejmých důvodů nepřál zveřejnit své jméno, použit je pseudonym.
Foto: Profimedia.cz

—————

Zpět


Kontakt

Legalnivrazda

774 104 791


www.legalnivrazda.cz

22.12.2009 00:03

Legální vražda

Na adrese www.legalnivrazda.cz je popsáno co všechno je v ČR možné. Jak funguje ve skutečnosti policie a justice.

Celý článek

—————


www.sinagl.cz

06.02.2010 14:06

Předmět: Fw: GAUNER KLAUS

    od: Jan...

Celý článek

—————

22.12.2009 00:05

Jan Šinágl

na adrese www.sinagl.cz je...

Celý článek

—————


Jiří Kajínek

31.10.2010 12:32

Demonstrace na podporu Jiřího Kajínka

https://www.youtube.com/watch?v=eSIrpNaobRs&feature=player_embedded#!

Celý článek

—————

31.10.2010 12:30

Na Václavském náměstí se demonstrovalo na Kajínkovu podporu

 Praha - Na Václavském náměstí v Praze dnes demonstrovalo asi sto převážně starších zastánců vězně Jiřího Kajínka, který si odpykává doživotní trest. Přesně před deseti lety Kajínek utekl z věznice Mírov. Protestující požadovali obnovení jeho procesu. Demonstrace před sochou českého světce...

Celý článek

—————

22.12.2009 00:11

Stručně případem Jiřího Kajínka

  Stručně případem Jiřího...

Celý článek

—————


Jiri Dolejs <unj429g@telia.com>


dejme ty šmejdy politiky zavřít

12.01.2010 13:01

dejme ty šmejdy politiky zavřít

# ------------ Původní zpráva...

Celý článek

—————


Justiční mafie

17.06.2010 19:04

Policista nabízel ženám přehlédnutí přestupku výměnou za sex, dvakrát uspěl

Policista nabízel ženám přehlédnutí přestupku výměnou za sex, dvakrát...

Celý článek

—————

02.06.2010 16:59

Novodobá inkvizice? (legalizovaný zločin za bílého dne aneb exekuční mafie v praxi)

Novodobá inkvizice? (legalizovaný zločin za bílého dne aneb exekuční...

Celý článek

—————

16.05.2010 12:59

Manipulace s důkazy

  Manipulace s důkazy III. 30. března 2009 v 12:11...

Celý článek

—————

12.05.2010 18:41

Ombudsman není posvátná kráva

  Ombudsman není posvátná kráva, ale jen další pijavice na...

Celý článek

—————

12.05.2010 18:38

Justiční mafie – metoda mentálně retardovaného soudce

  Justiční mafie – metoda mentálně retardovaného...

Celý článek

—————

12.05.2010 18:38

Justiční mafie – metoda mentálně retardovaného soudce

  Justiční mafie – metoda mentálně retardovaného...

Celý článek

—————

12.05.2010 18:36

Noc dlouhých nožů v režii justiční mafie ČR

  Noc dlouhých nožů v režii justiční mafie ČR. Tři dny poté, co...

Celý článek

—————

12.05.2010 18:34

Krokodýl Dundee a česká justice

  Krokodýl Dundee a česká justice. Podle herce Paula Hogana...

Celý článek

—————

25.03.2010 09:49

Jak funguje konkursní mafi e v severních Čechách a vlastně celém státě

Jak funguje konkursní mafi e v severních Čechách a vlastně celém...

Celý článek

—————

22.02.2010 21:41

Česká mafiánská republika – součást EU

  https://www.pecina.cz/files/Sinagl/CEZ-TK-Bejkarna-020210.WMA &#

Celý článek

—————