Pokud se na tuto instituci obrátíte s žádostí o pomoc a odpovědí Vám bude jen právní blábol obsahující slova „nezajímá nás, neuděláme, neprovedeme, nepodáme, nevykonáme, nepodpoříme, neochráníme, nepomůžeme“, můžete mluvit o štěstí. Já jsem ho neměl.

          Poté co jsem se na tzv. „ochránce práv“ obrátil s žádostí o pomoc ve věci porušování občanských a lidských práv, bylo mi sděleno, že ombudsmanem pověřená pracovnice kontaktovala soudní kancelář (14.1.2008). V tentýž den JUDr. Kukulková z OS v Hodoníně neodvolatelným usnesením změnila mou adresu a rodné číslo a nahradila je adresou a rodným číslem celostátně hledaného kriminálníka. Týden poté ombudsman oznamuje, že zaměstnankyně jeho kanceláře prověřila aktuální stav odvolacího řízení a že proti výše uvedenému postupu nebude zasahovat (sp.zn. 6433/2006/VOP/DL).

Se souhlasem tzv. „ochránce práv“ mi byla soudním rozhodnutím zcela změněna identita a znemožněna jakákoliv obhajoba před soudem. Mé soudní obsílky včetně rozsudků jsou zasílány na adresu zřízenou městem pro bezdomovce. Na mou adresu a adresu občanského sdružení zasílá OS v Hodoníně nezaplacené účtenky za celostátně stíhaného recidivistu.

Co k tomu dodat? V důsledku toho, že jsem jako předseda neziskové organizace odmítl spolupracovat se zkorumpovanou soudkyní OS v Hodoníně na tunelování majetku, jsem nyní rukojmím justiční mafie a advokátů ČAK. To vše se souhlasem bývalého komunisty, jinak také pochodující reklamy nadnárodních tabákových koncernů JUDr. Otakara Motejla. Sedm let je proti mně vedena žaloba o údajném spoluvlastnictví, přestože jsem předložil notářsky ověřené doklady dosvědčující, že se jedná o vlastnictví občanského sdružení. Žaloby, které jsem jako předseda sdružení podal proti tunelářům, byly zlikvidovány bez projednání.

          Dobrá zpráva na závěr: Nikdo si už dnes nevzpomene na jména zkorumpovaných soudců, kteří posílali občany tohoto státu do komunistických lágrů. Já alespoň vím, kdo se podílel na dehonestaci mé osoby, přičemž je navíc placen z mých daní (a zadluženého státního rozpočtu, který budou splácet ještě moje děti). Jde o státní zaměstnance kanceláře ombudsmana: Mgr. Kateřinu Valachovou, Mgr. Olgu Němečkovou, Ph.D., o kterých vím toto: jejich pracovní morálka je neskutečná, jejich arogance bezmezná a jejich právní hyenismus nezná hranic.