21.12.2009 16:27

Přepis výpovědi Richarda Lausekera

 

MINISTERSTVO VNITRA

Inspekce Ministra vnitra

Oddělení Brno

Kounicova 24

611 32         BRNO

 Č.j.IN-132/11-P-2008

                                                                                                               Brno dne 2.7.2008

                                                                                                               Počet listů :

                                                                                                               Příloha : není

PROTOKOL O TRESTNÍM OZNÁMENÍ

 

            Výše uvedeného dne v 9,30 hod. se dostavil (a) po předchozím předvolání za účelem oznámení skutečností nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin.

Pan/paní :

 Poučení porozuměl(a) a bere na vědomí:

Richard Lauseker

 V návaznosti na oznámení Jiřího Hrubého jsem se dostavil na IMV Brno vysvětlit další skutečnosti, které ukazují na páchání trestné činnosti policisty.

 Jedná se zejména o vraždu bývalého policisty Brabce, která je vydávána za sebevraždu. Tento policista získal informace o rozsáhlých krádežích motorových vozidel na tehdejším parkovišti PČR, tedy v období, než toto převzala firma Autodas. V té době bylo odcizeno z uvedeného parkoviště asi 1.500 vozidel. Parkoviště provozovala firma AUTODAS bylo odcizeno těch necelých 1.500 vozidel, v období, kdy to parkoviště spravovala sama Policie jich zmizelo asi více než 1.500. Toto se dělo tak, že většinou ze Městského státního zastupitelství přišel požadavek, že některý známý potřebuje konkrétní vozidlo. Policisté pak v databázi našli takové vozidlo a prostřednictvím kriminálních osob, kterým odpouštěli jejich trestnou činnost nechali vozidlo odcizit a následně jej jako zadrželi, kdy toto majiteli neoznámili. Tehdejší ředitel S JmK PČR Jiří Kolář pak opatřoval k těmto vozidlům čisté technické průkazy a takto vybavená vozidla byla znovu uváděna do oběhu a předána osobě, která si je prvotně objednala. Technické průkazy pak byli dodávány i přímo z ministerstva vnitra za přímé podpory tehdejšího ministra vnitra Stanislava Grose. Toto jsem zjistil ve spolupráci s pracovníky ÚOOZ Praha Zbraslav. Telefonní číslo na konkrétního pracovníka dodám e-mailem. Prvotní informace získal pan Krčil z pražské policejní zprávy.

Dále pak pan Brabec věděl o trestné činnosti v souvislosti s topnými oleji na ostravsku, kdy toto vadilo jeho nadřízeným, protože policie měla za úkol věc tutlat. Požadavek na to, aby se o věc nezajímal přišla někde z Ostravy.

Rovněž tak měl pan Brabec přehled o nelegálním obchodu s nekolkovanými cigaretami, které byly do ČR dováženy přes Ostravu. Rovněž zde byl zájem věc ututlat. V Ostravě to organizoval policista Kolínský z krajské zprávy, který má 2 syny a to Martina a Michala.

Pan Brabec byl několikrát vyslýchán v konspirativním bytě, kde byl později zavražděn pan Hrubý Petr. Pana Brabce tam osobně vyslýchal pan Jiří Kolář z krajské zprávy, jeden ze skupiny je nyní u zpravodajské služby, není veden v databázi občanů, jedná se o muže kolem 50-ti let.

Vzhledem k tomu, že pan Brabec nechtěl uposlechnout příkazu, aby se o věci nezajímal, byl zavražděn a věc byla neinscenována jako sebevražda oběšením. Pan Brabec byl totiž nalezen se 7 průstřely a oběšen na topení. Toto potvrzuje policista, který jej našel. Jedná se o policistu z organizovaného zločinu, jehož jméno s ohledem na jeho bezpečnost neřeknu, to by muselo samo ÚOOZ. Existuje zpráva soudního lékařství Praha, která nebyla nikdy zveřejněna. Její kopii mám k dispozici, jsou zde popsány i průstřely pana Brabce.

Byl jsem vyzván k předložení veškerých uváděných dokumentů, kdy uvádím, že jsou pouze v jednou vydání a všechny tyto dokumenty jsem zaslal příslušným vyšetřovacím úřadům v Bruselu a nyní je tedy nemám k dispozici. Existují pak na správě JmK PČR Brno originály spisů jak k panu Hrubému, tak Brabcovi, tak i vraždě majitele AERONU Brno a poslední vraždě před asi půl rokem, kdy byl zavražděn někde u Bučovic ve studni automechanik, který se podílel na krádežích vozidel. Tyto spisy nemají jednací čísla a jsou uloženy v trezoru přímo u ředitele S JmK.

Veškeré materiály jsem zaslal do Bruselu proto, že se v současné době rozmáhá v Evropě přepadávání vozů s penězi a je vedeno celoevropské šetření, kdy já jsem měl se svým vozidlem VW Golf r.z. BZO 92-07 nehodu, kdy mně někdo nařízl hadičky u brzd. Vozidlo po nehodě bylo pak odvezeno na policejní parkoviště AUTODASU Brno, kdy toto bylo z parkoviště odcizeno a to tak, že krajská zpráva, konkrétně pan Jiří Kolář požádal majitele AUTODASU pana Dvořáčka a pana Pospíšila, aby mé vozidlo opravili a předali dál osobě z podsvětí, tedy osobám mající zelený dům vedle parkoviště AUTODASU na ul. Hněvkovzkého. My jsme pak zjistili, že s tímto vozidlem bylo provedeno přepadení kurzovního vozu v Praze, kde bylo odcizeno 150.000.000,- Kč. K tomu jsem podal vysvětlení na ÚOOZ s tím, že jsem uvedl, kde peníze v současné době jsou, nikdo se o to nezajímal. Tyto se přelívají přes ruské herny v Karlových varech a následně končí v ruské fiormě v bývalé NDR. Vím, že v AUTODASU z mých čísel karoserie vyráběli duplikáty a použili je na další automobily. Pan Krčil pak chtěl po Autodasu mé identifikační znaky vozidla, které ten den neměli, kdy je později sehnali a vrátili zpět. Já mám důkazy, že to tak bylo, kdy jsem si vyšetřování zaplatil a důkazy jsou tedy moje. Nikdo mně vyšetřování nezaplatí, proto je nevydám.

 Pokud se ještě týká materiálů zaslaných do Bruselu, tak tyto materiály jsem zaslal přímo poštou někdy v roce 2004, kdy doklad o zaslání mám. Tento zašlu e-mailem. Veškeré další informace se nacházejí na ÚOOZ v Praze na Zbraslavi u pracovníka, na nějž zašlu kontakt e-mailem.

 Přikládám k pořízení kopií protokol o nehodě v silničním provozu, protokol o trestním oznámení ze dne 2.1.2006, které jsem podal na OOP Brno – Bystrc a dopis z Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 23.2.2006.

 Prohlašuji, že obsah protokolu souhlasí s mojí výpovědí a nežádám ani doplnění změn.

 Skončeno dne 2.7.2008 v 10,25,hod.

 Poučil a vyslechl :                                                           Přítomen :

 Pplk. Bc. Petr Čech                                                         pplk. Ing. Rudolf SETVÁK

Rada Inspekce ministra vnitra

Tel. 974 623 504

Oznamovatel .

Oznamovatel svým podpisem zároveň stvrzuje, že jako potvrzení oznámení o oznámení trestného činu převzal kopii tohoto protokolu (což je v souladu s § 65/1 tr.ř. nebo §65/3 tr.ř.).

Rudolf Lauseker

—————

Zpět


Kontakt

Legalnivrazda

774 104 791


www.legalnivrazda.cz

22.12.2009 00:03

Legální vražda

Na adrese www.legalnivrazda.cz je popsáno co všechno je v ČR možné. Jak funguje ve skutečnosti policie a justice.

Celý článek

—————


www.sinagl.cz

06.02.2010 14:06

Předmět: Fw: GAUNER KLAUS

    od: Jan...

Celý článek

—————

22.12.2009 00:05

Jan Šinágl

na adrese www.sinagl.cz je...

Celý článek

—————


Jiří Kajínek

31.10.2010 12:32

Demonstrace na podporu Jiřího Kajínka

https://www.youtube.com/watch?v=eSIrpNaobRs&feature=player_embedded#!

Celý článek

—————

31.10.2010 12:30

Na Václavském náměstí se demonstrovalo na Kajínkovu podporu

 Praha - Na Václavském náměstí v Praze dnes demonstrovalo asi sto převážně starších zastánců vězně Jiřího Kajínka, který si odpykává doživotní trest. Přesně před deseti lety Kajínek utekl z věznice Mírov. Protestující požadovali obnovení jeho procesu. Demonstrace před sochou českého světce...

Celý článek

—————

22.12.2009 00:11

Stručně případem Jiřího Kajínka

  Stručně případem Jiřího...

Celý článek

—————


Jiri Dolejs <unj429g@telia.com>


dejme ty šmejdy politiky zavřít

12.01.2010 13:01

dejme ty šmejdy politiky zavřít

# ------------ Původní zpráva...

Celý článek

—————


Justiční mafie

17.06.2010 19:04

Policista nabízel ženám přehlédnutí přestupku výměnou za sex, dvakrát uspěl

Policista nabízel ženám přehlédnutí přestupku výměnou za sex, dvakrát...

Celý článek

—————

02.06.2010 16:59

Novodobá inkvizice? (legalizovaný zločin za bílého dne aneb exekuční mafie v praxi)

Novodobá inkvizice? (legalizovaný zločin za bílého dne aneb exekuční...

Celý článek

—————

16.05.2010 12:59

Manipulace s důkazy

  Manipulace s důkazy III. 30. března 2009 v 12:11...

Celý článek

—————

12.05.2010 18:41

Ombudsman není posvátná kráva

  Ombudsman není posvátná kráva, ale jen další pijavice na...

Celý článek

—————

12.05.2010 18:38

Justiční mafie – metoda mentálně retardovaného soudce

  Justiční mafie – metoda mentálně retardovaného...

Celý článek

—————

12.05.2010 18:38

Justiční mafie – metoda mentálně retardovaného soudce

  Justiční mafie – metoda mentálně retardovaného...

Celý článek

—————

12.05.2010 18:36

Noc dlouhých nožů v režii justiční mafie ČR

  Noc dlouhých nožů v režii justiční mafie ČR. Tři dny poté, co...

Celý článek

—————

12.05.2010 18:34

Krokodýl Dundee a česká justice

  Krokodýl Dundee a česká justice. Podle herce Paula Hogana...

Celý článek

—————

25.03.2010 09:49

Jak funguje konkursní mafi e v severních Čechách a vlastně celém státě

Jak funguje konkursní mafi e v severních Čechách a vlastně celém...

Celý článek

—————

22.02.2010 21:41

Česká mafiánská republika – součást EU

  https://www.pecina.cz/files/Sinagl/CEZ-TK-Bejkarna-020210.WMA &#

Celý článek

—————